NSZZ „Solidarność” 

NSZZ „Solidarność”Struktura NSZZ "S", prawo związkoweZarząd Regionu Gdanskiego NSZZ "S"

Delegaci na WZDR

KOMISJA ZAKŁADOWA KADENCJA 2010 - 2014

DELEGACI KZ NSZZ „Solidarność”  UG

na Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ ”Solidarność”

 

prof. ndzw. dr hab. Franciszek Makurat

mgr Andrzej Pępek

mgr Bogdan Olszewski

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"

Ostatnio modyfikowane: 28.03.2014

Serwis ostatnio aktualizowany:
19.05.2014