NSZZ „Solidarność” Galeria WZD NSZZ „S” UG w dniu 8 marca 2010 roku.

WZD NSZZ „S” UG w dniu 8 marca 2010 roku.