NSZZ „Solidarność” Komisja Zakładowa NSZZ "S" Świadczenia związkowe

Świadczenia statutowe

Wysokość zasiłków statutowych NSZZ Solidarność w UG
 
·  Zasiłek z tytułu narodzin dziecka   500zł
·  Zasiłek z tytułu zgonu członka związku  300zł
·  Zasiłek z tytułu zgonu współmałżonka  300zł
·  Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny  200zł
 

 

Autor: KZ
Ostatnio modyfikowane: 23.11.2009