NSZZ „Solidarność” Komisja Zakładowa NSZZ "S" Świadczenia związkowe

Składki członkowskiej emerytów i rencistów

Wyciąg z protokółu zebrania KZ NSZZ „S” UG w dniu 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 5 z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej emerytów i rencistów.

Komisja Zakładowa ustala zwiększony wymiar składki dla emerytów od 1 stycznia 2013 roku w wysokości 24 złote rocznie ( 2 złote miesięcznie) – płatne do 30 czerwca danego roku.

Głosowanie jawne: 16x tak, 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

Uchwałę zatwierdzono większością głosów.

Za zgodność:

Przewodniczący NSZZ „S” UG

prof. UG dr hab. Franciszek Makurat

Ostatnio modyfikowane: 05.12.2012Pozostałe artykuły w tym dziale